Preko Erasmus akreditacije sta od 13. do 19. marca 2024 na senčenju na Nizozemskem Karmen Kržan in Zdenka Mahnič.

Šola Otterkolken je uvedla  način poučevanja, v katerem je vidna izrazito aktivna vloga učenca. Delo v različnih nivojih učencem omogoča napredek v njihovem tempu.  Opaziti je, da imajo učenci razvite veščine samouravnavanja vedenja in razporejanja s časom. Enak pristop imajo na šoli KC Cornelis, kjer pa že arhitekturna zasnova zahteva pouk v drugačni obliki.

Dostopnost