Svet šole

 

Svet šole ima štiriletni mandat in ga sestavljajo:

  • predstavniki ustanovitelja: Anton Dragan, Peter Kostrevc, Miha Vrbinc,
  • predstavniki šole: Melita Blatnik, Majda Križe, Petra Nograšek, Helena Šterk, Vesna Zobarič,
  • predstavniki staršev: Nataša Filip, Mirjana Matrinovič, Marko Zupančič.
Dostopnost